Aquesta setmana estem d’Olimpíades. Tots els casals participaran en una mena de gran joc que durarà tota la setmana.

Ahir dimarts es van formar els equips. El Casal infantil que competirà en les categories inferiors, ha muntat els equips barrejant nens i nenes dels tres grups P3, P4 i P5. Els altres casals esportiu, Artístic i Tic, s’han també arrejat i organitzat pels equips de les categories superiors.

Un cop teníen la fitxa d’inscripció plena amb el nom de l’equip, els components, el país que representen i els jocs als quals volen participar, s’han desplaçat fins a la sala de monitors on dos membres del COG (Comitè Olímpic Genial) els ha validat la documentació.

Avui dimecres a primera hora tots els atletes han de recollir i posar-se una polsera que els acredita com a tal, i que no es podran treure fins acabades les Olimpíades.

Demà dijous hi haurà els controls d’antidopatge per tal de que divendres tots els atletes estiguin en bones condicions.

I finalment divendres, farem les Olimpíades Genials que començaran amb una acte d’inauguració preparat pel casal Artístic. Tot seguit desfilaran els equips amb les seves banderes.

En aquestes Olimpíades no farem els esports convencionals, sino jocs del món que els mateixos nens i nenes han escollit. Aquests jocs són el Ninja originari de Japó, el Sevïa i Cheia de Moçambic, l’Indi i Vaciar el Campo d’Estats Units, Pollets i Gallines de Xina i  Touching Ball de Filipines.